Комплексне управління інвестиційними проектами

Для будь-якого підприємства або компанії вельми важливо грамотно інвестувати. За помилки доводиться занадто дорого платити. Управління інвестиційними проектами – процес складний і багатогранний.

Авенстон давно і досить ефективно діє в Україні, спеціалізуючись на інвестиціях, інжинірингу та консалтингу. Ми готові стати діловим партнером для іноземного та українського інвестора, який планує вкладення коштів у промисловість, сільське господарство, наукомісткі галузі виробництва, щоб мінімізувати його потенційні фінансові ризики. Тісно співпрацюємо з низкою підприємств в перерахованих галузях.

Чим саме вигідна подібна співпраця для наших партнерів?

Всі витрати будь-якого підприємства можна умовно розділити на два базових блоки:

 • операційного характеру (міжнародна абревіатура ОРЕХ) та
 • капітальні (САРЕХ).

Перші, в переважній більшості випадків, повторюються з певною періодичністю. Тому забезпечення управління інвестиційним проектом подібного типу передбачає більш легкий прогноз. До організації контролю і планування є безліч класичних підходів.

Другі завжди унікальні. Будь-який інвестиційний проект відрізняється власною специфікою. Для грамотного вибору потрібних методів управління інвестиційними проектами капітального типу необхідний спеціальний підхід.

Підвищена увага, яку приділяють інвестиційним витратам, обумовлена масштабом останніх. Правильно збудовані і оптимізовані інвестиційні витрати, їх поетапний контроль, прийняття максимально точних рішень з питань інвестування забезпечують істотне підвищення ефективності бізнесу.

Як класифікуються інвестиційні проекти?

Перш ніж розглядати, яким чином здійснюється управління реалізацією інвестиційного проекту, необхідно визначити, якими вони бувають.

Класифікація інвестиційних проектів
Класифікація інвестиційних проектів

На схемі наведена одна з можливих класифікацій ІП. Всі їх можна віднести до зовнішніх (перша група), які направляються на покупку нових активів, або внутрішніх (друга група), що використовуються для підтримки, розвитку наявних активів.

Від того, про який саме варіант йде мова, залежить вибір організації управління інвестиційними проектами.

Інвестиції внутрішнього характеру поділяються на:

 • Спрямовані на підтримку (наприклад, ремонт обладнання, його заміну).
 • Інвестиції в розвиток (направляються на модернізацію наявного обладнання, підвищення виробничих потужностей, інше).
 • Деінвестіціі, що передбачають вибуття оборотних коштів.

Особливості управління інвестиційними проектами першого типу передбачають обов’язкову наявність розгорнутої інформації про фактичну ситуацію, всебічне обгрунтування необхідності прийняття конкретних рішень, розрахунок ризиків, які можуть виникнути при відмові від розглянутого проекту. Повинні бути прораховані терміни реалізації, необхідні обсяги інвестицій, наведено можливі альтернативні варіанти.

Обов’язково потрібно розрахувати ефективність пропозиції (приклад: DPP, IRR), проаналізувати чутливість до базових параметрах. Матеріал повинен бути всебічно опрацьований, а не виконаний для галочки. Компанія від реалізації проекту повинна отримати додану вартість.

Якщо у вас немає відповідних фахівців, ми запропонуємо розглянути питання аутсорсингу: передати стратегічне управління інвестиційними проектами спеціалізованій організації – ГК «Авенстон». При цьому спільно з представником вашої компанії будуть всебічно проаналізовані всі аспекти окупності прийнятого рішення, проведені моніторинг економічної доцільності, всебічна оцінка потенційних плюсів і мінусів.

Механізм планування інвестпроектів

Система управління інвестиційними проектами передбачає їх багаторівневе планування.

Грамотні керівники роблять це в рамках підготовки стратегії розвитку підприємства, яка регулярно повинна коректуватися з урахуванням фактичного стану справ. Оптимальними вважаються терміни в 5-7 років.

На цей період оцінюються:

 • потреба в CAPEX (CAPital EXpense – капітальних витратах);
 • типи необхідних інвестицій, що дозволяють вийти на плановані показники, зайняти певний сегмент ринку, поліпшити існуючі технологічні процеси;
 • наскільки швидко проект окупиться.

Вся згадана інформація використовується при розрахунках стратегії розвитку бізнесу.

Планування інвестиційних проектів
Планування інвестиційних проектів

На даному етапі слід зрозуміти, наскільки цікаві компанії наявні активи, чи вигідно здійснювати в них додаткове вкладення коштів.

Важливо розуміти, що правильно розроблений бізнес-план управління інвестиційними проектами передбачає оцінку доцільності придбання активів на постійній основі, а не тільки на стадії формування стратегії розвитку. Якщо досліджувані активи дозволяють збільшити прибуток, мають привабливі параметри окупності, їх обов’язково потрібно аналізувати поглиблено, з винесенням на розгляд власника (керівництва) підприємства.

Складаючи бюджет на черговий фінансовий рік, обов’язково слід готувати РІП (річну програму інвестицій). Ретельне її опрацювання дозволяє отримати реальну картину можливості виходу на конкретні обсяги виробництва і оцінити майбутні амортизаційні витрати.

Отримані розрахунки дозволяють більш точно вибрати один з можливих сценаріїв розвитку компанії на етапі підготовки бюджету, визначити оптимальні підходи до управління інвестиційним проектом.

Етап планування РІП передбачає коригування обсягів необхідних інвестицій по незавершеним проектам, CAPEX.

Рекомендовано наступний алгоритм планування:

 • Збір заявок з усіх структурних підрозділів підприємства, які планують здійснити інвестиції.
 • Первинний відсів безперспективних і малоефективних.
 • Аналіз CAPEX з їх конкретизацією і розрахунком очікуваних ефектів, з частковим відсівом (останній повинен бути всебічно обґрунтований).
 • Розгляд програми інвестиційним комітетом (керівництвом компанії).

Практично завжди на стадії підготовки РІП виникають проблеми різного характеру. Найчастіше – це необхідність підготовки програми до затвердження бюджету

На даному етапі не є очевидним, яким проектам буде віддано перевагу. У подібній ситуації аналітики керуються стратегією компанії для визначення пріоритетів. Але на момент затвердження бюджету ситуація на ринку може змінитися кардинально. Це зажадає від компанії перегляду пріоритетів.

Отже, роботи над формуванням РІП в подібних умовах є венчурними.

Управління ризиками, що виникають при реалізації інвестиційних проектів, передбачає опрацювання можливих шляхів їх недопущення або зменшення негативних наслідків.

Зокрема, щоб мінімізувати можливі ризики, виконується аналіз чутливості. Він дозволяє з високим ступенем ймовірності передбачити можливу зміну окремих макропараметрів і обсягів:

 • значні коливання макропараметрів (наприклад, планування курсу валют);
 • ймовірність задвоєння розрахункових ефектів окупності;
 • виконання ініціаторами необхідних експертиз з неналежною якістю;
 • неповне обгрунтування доцільності конкретного проекту.

Коли по ходу реалізації конкретного проекту змінюється його конфігурація або потрібні обсяги інвестицій, можливе виникнення вимоги про перезатвердження. У тих випадках, коли проект виходить за межі окупності, він також відправляється на перегляд.

Моніторинг виконання інвестиційних проектів

Як правило, підприємства використовують кілька видів базових звітів, що стосуються питань інвестування:

 • Звіт, що стосується напрямків на підтримку активів. Прописані реальні/планові терміни завершення проекту, аналогічні розміри інвестицій, розглянуті причини виявлених відхилень.
 • Звіт по САРЕХ (відноситься до форм регулярної звітності). Сюди зведені всі реалізовані в даний час проекти, витрати (в прив’язці до періодів звітності).
 • Фактична окупність. У цей звіт включають інформацію про проекти, переданих для моніторингу керуючою компанією (КК).

Виконується комплексний аналіз повного обсягу інвестицій компанії з акцентуванням уваги на обсяги і кількість проектів, за якими виявлені відхилення за періодами окупності. Обов’язково всебічно аналізуються причини невідповідності фактичного грошового потоку проектним значенням на повному горизонті планування (5-7 років).

Оформлення звіту по конкретному проекту передбачає аналіз і розрахунок:

 • прогнозу базових характеристик на всьому горизонті виконання;
 • факторний аналіз виявлених відхилень планованих надходжень (амортизація плюс прибуток), часу окупності;
 • план пропонованих коригувальних заходів.

Коли проекти знімаються з моніторингу

У кожної організації власні критерії. Один з варіантів може включати розбивку наявних проектів на ряд груп відповідно до класифікації, даної вище. 

Висновки

Управління процесами інвестиційного проекту – досить складний вид діяльності, який вимагає наявності в штаті значного числа висококваліфікованих фахівців.

Багатьом організаціям дешевше звернутися в спеціалізовану компанію (наприклад, в ГК «Авенстон»). Ми своєчасно і з належною якістю розробимо весь комплекс інвестиційної діяльності підприємства, оцінимо ваші проекти з точки зору їх економічної доцільності, посприяємо в пошуку українських або міжнародних інвесторів, постачальників необхідних технологій і обладнання.

Нашим партнерам залишиться займатися тільки реалізацією обраних інвестпроектів, їх експлуатацією та отриманням прибутку.

 

Ключові напрямки діяльності Авенстон

Промислові сонячні електростанції

Будуємо мережеві промислові сонячні електростанції для продажу електроенергії в мережу по договорам PPA та через систему аукціонів. Наземні сонячні електростанції "під ключ" - проєктування, генпідряд, підключення до мереж.
Дізнатися більше

Комерційні сонячні електростанції

З 2010 року виконуємо повний комплекс робіт по розробці проєктів, будівництву та сервісному обслуговуванню сонячних фотоелектричних електростанцій всіх типів. Величезний практичний досвід будівництва сонячних електростанцій для бізнесу.
Дізнатися більше

Плавучі сонячні електростанції

Ми пропонуємо всі необхідні послуги та інноваційні рішення для впровадження плавучих сонячних електростанцій (FPV) в Європі та на Близькому Сході. Технічні консультації, проектування та послуги EPC під ключ.
Дізнатися більше

Системи накопичення електроенергії

Повний спектр послуг по впровадженню технологій зберігання енергії (BESS) для сонячних електростанцій та інших об'єктів ВДЕ, промисловості і комерційного сектора. Проєктування, будівництво та введення в експлуатацію систем накопичення енергії.
Дізнатися більше

Обладнання для сонячних електростанцій

Авенстон має багаторічний досвід у постачанні обладнання і матеріалів на будівельні майданчики проєктів ВДЕ. Вартість обладнання та вибір оптимального графіка доставки можуть бути ефективно оптимізовані фахівцями нашої компанії.
Дізнатися більше

Системи резервного живлення та ДБЖ

Надаємо послуги з встановлення сучасних джерел безперервного та резервного живлення для комерційних підприємств. Проєктування, встановлення і сервіс ДБЖ малої та середньої потужності. Резервні системи електропостачання.
Дізнатися більше

Експлуатація і сервіс сонячних електростанцій

Подовжуємо термін служби об'єктів ВДЕ, збільшуємо їхню прибутковість, оптимізуємо продуктивність та експлуатаційну доступність, знижуємо операційні витрати. Планове та позапланове технічне обслуговування, гарантія, сервіс.
Дізнатися більше

Додаткові інжинірингові послуги

Авенстон надає окремі послуги, повʼязані з технічними аспектами реалізації проєктів в галузі відновлювальної енергетики: моделювання, техніко-економічне обгрунтування, проєктування, монтажні та електромонтажні роботи.
Дізнатися більше