Політика в сфері якості

Побудова взаємовигідних відносин з Клієнтами, бездоганна якість та дотримання заявлених строків проектування, будівництва та монтажу електростанцій на відновлювальних джерелах енергії, ріст довіри та лояльності клієнтів – головні цілі колективу компанії Авенстон в сфері якості. Досягнення даних цілей дозволить задовольнити вимоги клієнтів та забезпечити ріст прибутковості роботи нашої компанії.

 Основні завдання в досягненні поставленої цілі:

  1. Збільшення об’єму проектування, будівництва та монтажу електростанцій на відновлювальних джерелах енергії.
  2. Створення ефективної системи менеджменту якості (МС ISO 9001:2015) у відповідності до вимог замовників, законодавства, зацікавлених сторін. Забезпечення постійного поліпшення системи менеджменту.
  3. Організаційне вдосконалення бізнес-процесів проектування будівництва та монтажу електростанцій на відновлювальних джерелах енергії.
  4. Розробка стратегії виходу Компанії на зовнішній ринок з метою реалізації послуг, та планів щодо створення власного виробництва.

 Шляхи рішення поставлених завдань:

  1. Постійне вивчення кон’юнктури, ринку, законодавства, своєчасне реагування на зміну попиту, пристосування до потреб ринку.
  2. Вдосконалення методів контролю якості на всіх стадіях виконання генпідрядних робіт.
  3. Постійне вдосконалення організації робіт на всіх стадіях надання послуг, впровадження сучасних інструментів з управління проектами.
  4. Розробка та впровадження системи менеджменту якості у відповідності до МС ISO 9001:2015.
  5. Визначення процесів, що істотно впливають на стабільність якості робіт, що виконуються, та їх вдосконалення.
  6. Аналіз складових витрат на виконання генпідрядних робіт та пошук можливостей зменшення витрат.