Розвиток галузі відновлюваної енергетики

Розвиток галузі відновлюваної енергетики йде швидкими темпами в усьому світі. У деяких країнах зростання ринків сонячної енергетики та інших ВДЕ відбувається дуже інтенсивно, а в інших – тільки починається. Але в будь-якому випадку, неминуче зростання частки чистих джерел енергії в загальносвітовому енергобалансі є фактом, який неможливо не враховувати.

Очікується, що щорічні глобальні інвестиції в енергетику у 2021 році повинні зрости до 1,9 трлн. доларів США і перевершити загальний обсяг щорічних інвестицій до докризового рівня. Їх структура поступово змінюється в сторону скорочення виробництва та зменшення споживання традиційного палива. Так, Міжнародне Енергетичне Агентство прогнозує, що у 2021 році світовий попит на енергію збільшиться на 4,6%, що компенсує відповідне скорочення на 4% у 2020 році.

Очікуваний підйом інвестицій у 2021 році є результатом циклічної реакції на відновлення світу та структурного зсуву потоків капіталу в бік більш чистих технологій. Але, незважаючи на нагальну необхідність переходу на більш стійкий енергетичний шлях, глобальні викиди вуглекислого газу (СО2) знову зростають після найбільшого в історії річного зниження в 2020 році.

Відновлювані джерела енергії продовжують домінувати в інвестиціях у нову генерацію електроенергії, і, як очікується, вони становитимуть близько 70% із загальної суми, витраченої на всі нові потужності в 2021 році. Решта капіталу буде інвестовано в мережі та системи накопичення енергії. Завдяки швидкому вдосконаленню технологій та зменшенню витрат, кожен долар, витрачений на впровадження вітроелектростанцій та фотоелектричних систем, сьогодні генерує в чотири рази більше електроенергії, ніж долар, який було витрачено на ті самі технології десять років тому.

Економічний потенціал будь-якої країни багато в чому залежить від стану її енергетичних ресурсів і умов їх використання. Саме тому для економічного зростання Україні необхідно більш активно розвивати використання альтернативних джерел енергії та енергоефективність. Це безперечно є важливою умовою забезпечення сталого розвитку національної економіки. В умовах курсу України на євроінтеграцію і одночасного впливу корупції, зростаючої інфляції, економічної і політичної нестабільності та інших несприятливих факторів нашій економіці потрібні дієві і швидкі реформи. Одним із безумовних пріоритетних напрямків на цьому шляху має стати підвищення загальної інвестиційної привабливості країни.

Ще нещодавно найбільш дієвою формою стимулювання інвестиційних проектів з відновлювальної енергетики в Україні була державна підтримка таких проектів шляхом прямого та непрямого фінансування. Але ситуація змінюється і вплив держави поступово починає зменшуватися. Можливості для інвестування в сектор альтернативної енергетики в Україні є потенційно надзвичайно сприятливими і без додаткових стимулів, але проблеми з послідовністю державної політики (точніше – її очевидна непослідовність) поки що стримують “зелені” інвестиції.

Саме поєднання світових технологічних трендів, наявних ресурсів та зваженної державної політики можуть зробити з ринку ВДЕ локомотив для розвитку економіки України в цілому. Це забезпечить подальше створення нових компаній і, як результат – сотень тисяч нових робочих місць. Успішна реалізація проектів пов’язаних з впровадженням чистих технологій (в тому числі – з використанням енергії сонця), сприятиме залученню капіталу і надасть поштовх для подальшого грошового руху і в інших галузях економіки.

Україна вже більше 10 років активно впроваджує рішення сонячної енергетики та має великі перспективи закріпитись в якості одного із ключових «сонячних» ринків (щонайменше в Східній Європі). Системний розвиток ринку сонячної енергетики принесе користь усім – девелоперам проектів, інвесторам, поточним і майбутнім власникам сонячних електростанцій, постачальникам обладнання та підрядникам, державі, пересічним громадянам та їх сім’ям. Цю тенденцію треба не тільки втримати, але і активно розвивати вже сьогодні.

Резюмуючи вищевикладене, можна сказати, що сонячна енергетика в Україні має перспективи, незалежні від державного регулювання, які пов’язані з загальносвітовими тенденціями. Це робить дану галузь найбільш привабливою для інвестицій, поступово відкриваючи український ринок для інвесторів з усього світу. І головна задача Асоціації сонячної енергетики полягає саме в тому, щоб максимально сприяти подальшому розвитку галузі.

Дмитро Лукомський, к.т.н.
член правління Асоціації сонячної енергетики України,
засновник групи компаній Avenston,
з 2001 року займається проектами у сфері відновлюваних джерел енергії.

 

Ключові напрямки діяльності Авенстон

Промислові сонячні електростанції

Будуємо мережеві промислові сонячні електростанції для продажу електроенергії в мережу по договорам PPA та через систему аукціонів. Наземні сонячні електростанції "під ключ" - проєктування, генпідряд, підключення до мереж.
Дізнатися більше

Комерційні сонячні електростанції

З 2010 року виконуємо повний комплекс робіт по розробці проєктів, будівництву та сервісному обслуговуванню сонячних фотоелектричних електростанцій всіх типів. Величезний практичний досвід будівництва сонячних електростанцій для бізнесу.
Дізнатися більше

Системи накопичення електроенергії

Повний спектр послуг по впровадженню технологій зберігання енергії (BESS) для сонячних електростанцій та інших об'єктів ВДЕ, промисловості і комерційного сектора. Девелопмент, проєктування, будівництво та введення в експлуатацію.
Дізнатися більше

Експлуатація і сервіс сонячних електростанцій

Подовжуємо термін служби об'єктів ВДЕ, збільшуємо їхню прибутковість, оптимізуємо продуктивність та експлуатаційну доступність, знижуємо операційні витрати. Планове та позапланове технічне обслуговування, гарантія, сервіс.
Дізнатися більше