Дахові сонячні електростанції для бізнесу

Дахові сонячні електростанції для бізнесу

Авенстон надає послуги генерального підряду в будівництві дахових сонячних електростанцій (СЕС). Ми виконуємо повний спектр робіт, включаючи проєктування та монтаж сонячних батарей на даху вашого підприємства, а також забезпечуємо подальший моніторинг та сервісне обслуговування фотоелектростанції. Ми накопичили значний досвід виконання проєктів різного типу — від малих комерційних СЕС до будівництва дахових СЕС промислового формату.

Компанія спеціалізується на будівництві сонячних електростанцій для бізнесу. Вже багато років ми працюємо у B2B форматі та реалізовуємо великі інвестиційно-будівельні проєкти. Крім того, за бажанням клієнта здійснюємо супровід всіх дозвільних та погоджувальних процедур, необхідних для отримання ліцензії на виробництво електроенергії та оформлення «зеленого» тарифу.

Встановлення сонячних панелей на дах буде виконане професійними фахівцями, які пройшли навчання та мають понад 5 років досвіду реалізації великих проєктів. Ми впроваджуємо дахові проєкти сонячної енергетики різних типів. Авенстон давно і успішно проектує і монтує різні види дахових сонячних електростанцій для комерційних підприємств. Деякі найбільш популярні варіанти застосування сонячних електростанцій для підприємств з різних сфер бізнесу наведені на нашій сторінці “Приклади застосування сонячних електростанцій“.

Застосування дахових СЕС

Найбільш популярними способами використання дахових сонячних електростанцій є такі: дахові СЕС для власного споживання електроенергії; дахові гибрідні СЕС з використання систем накопичення енергії; дахові СЕС, що дозволяють продавати надлишки згенерованої електроенергії в зовнішню мережу; дахові сонячні електростанції для роботи по "зеленому" тарифу. Вибір конкретного типу сонячної електростанції та способу її застосування обумовлений багатьма факторами: графіком споживання електроенергії на обʼєкті, встановленою потужністю сонячної електростанції та конкретними задачами, які має вирішувати відповідне підприємство завдяки наявності власної СЕС. Вибір оптимальної схеми сонячної електростанцій вам допоможуть зробити фахівці компанії Авенстон.

Ключові послуги Авенстон для дахових сонячних електростанцій

Основна спеціалізація Авенстон – генеральний підряд по будівництву комерційних сонячних електростанцій «під ключ». Нами побудовано десятки фотоелектричних систем різних типів та різної потужності: в портфелі реалізованих PV проєктів нашої компанії є наземні, дахові та BIPV сонячні електростанції. Крім проєктування та будівництва об’єктів сонячної енергетики наша компанія також надає послуги по експлуатації та сервісному обслуговуванню сонячних електростанцій. Звернувшись в компанію Авенстон, ви отримаєте максимальну технічну експертизу і кваліфіковану підтримку на всіх етапах проєктування, будівництва і експлуатації вашої сонячної електростанції.

Переваги для вашої компанії від встановлення дахової сонячної електростанції

 • Скорочення витрат на енергопостачання шляхом заміщення частини споживання на електроенергію від власних сонячних батарей.  
 • Фіксація собівартості сонячної електроенергії на наступні 30-35 років.  
 • Можливість досягнення повної або часткової енергонезалежності вашого підприємства. 
 • Екологічна відповідальність та позитивний імідж компанії, спрощення барʼєрів для виходу на зовнішні ринки для компаній-експортерів.
 • Висока рентабельність та швидка окупність інвестицій (3-4 роки).
 • Низькі витрати на ремонт та обслуговування, безшумність роботи, зручність і простота експлуатації.
 • Можливість отримання додаткового прибутку від продажу надлишків “зеленої” електроенергії в мережу або по схемі Net billing
 • Можливість збільшення потужності PV системи та підключення нових функцій у будь-який момент.

 

Етапи реалізації проєктів будівництва дахових СЕС

Етапи будівництва дахових сонячних електростанцій

Юридичні аспекти будівництва дахових сонячних електростанцій

Варто зазначити, що встановлення дахових сонячних електростанцій не потребує набуття у власність чи користування земельної ділянки та проходження низки дозвільних процедур порівняно з наземними СЕС. Більше того, Законом України «Про зелену трансформацію» №3220-ІХ передбачено, що встановлення дахових сонячних електростанцій може здійснюватися без отримання дозвільної документації у сфері будівництва.

Вказана норма Закону коресподується із положеннями будівельного законодавства. Так, відповідно до статі 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», замовник має право виконувати будівельні роботи тільки після:

 • Подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;або
 • Видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

В свою чергу, Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. №406 затверджено перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їхнє виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Зокрема, не потребує отримання дозвільної документації наступнрий перелік робіт:

 • Роботи з переобладнання та перепланування житлового будинку і житлового приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
 • Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення внутрішніх силових та слабкострумових систем, які забезпечують функціонування будівель і споруд. Водночас відповідно до загального розуміння поняття силових та слабкострумових систем, а також їхніх технічних характеристик, система електропостачання будівлі відноситься саме до силової системи, яка забезпечує функціонування будівель та споруд.

Отже, містобудівне законодавство визначає, що роботи з реконструкції капітального ремонту чи технічного переоснащення систем електропостачання не потребують отримання відповідного дозволу на виконання будівельних робіт. Водночас ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» визначає поняття реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів:

 • Реконструкція – це перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, унаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкту у цілому або його частин (за умови їхньої автономності).
 • Капітальний ремонт – це сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв’язку з їхньою фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.
 • Технічне переоснащення – це комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів невиробничого та виробничого призначення, введених в експлуатацію в установленому порядку, шляхом впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, оновлення та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

Для визначення виду будівництва, до якого можна віднести улаштування дахової сонячної електростанції (реконструкція, капітальний ремонт чи переоснащення), достатньо загально проаналізувати можливі способи встановлення та монтажу дахових сонячних електростанцій та їхнього кріплення до конструкції даху, що не передбачають втручання у несучі конструкції даху, його перебудови, тощо. Фактично, встановлення СЕС є монтажем додаткового обладнання на даху (покрівлі), аналогічно до встановлення обладнання кондиціонування та охолодження будівлі.

Отже, улаштування дахових СЕС в кожному конкретному випадку є капітальним ремонтом систем електропостачання будівлі або ж технічним переоснащенням будівлі (залежно від конкретних проєктних та технічних рішень щодо влаштування дахових СЕС). Тобто, незалежно від характеристик дахової сонячної електростанції, роботи з її монтажу підпадають під дію Постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. №406, згідно з якою такі роботи виконуються без отримання права на виконання будівельних робіт та без введення об’єкта в експлуатацію.

Варто зауважити, що станом на сьогодні на практиці немає одностайного підходу органів містобудування та архітектури щодо необхідності отримання дозвільної документації для улаштування встановлення дахових сонячних електростанцій. В своїх листах та роз’ясненнях Державна інспекція архітектури та містобудування зазначає, що аналіз доцільності отримання дозволу на будівництво має здійснюватися по кожному конкретному випадку.

 

Залишились питання?
Надішліть свій запит, і наші фахівці проконсультують Вас.