Теплоелектростанція на біомасі

Розроблено детальний бізнес-план проекту спорудження електростанції на біомасі в Кіровоградській області. В якості сировини передбачається використання агропромислових відходів. Електрична потужність електростанції становить 3,5 МВт. В якості біомаси передбачається використання агропромислових відходів. В рамках даного проекту були надані наступні послуги:

  • Визначено умови реалізації проекту згідно з чинним законодавством України за «зеленим» тарифом, з урахуванням вимог до місцевої складової для електростанцій на біомасі;
  • Проаналізовано можливі ринки збуту електричної енергії, виробленої електростанцією на біомасі;
  • Розглянуто умови роботи виробників електрики з альтернативних джерел на Оптовому ринку електроенергії;
  • Підготовлено Техніко-економічне обґрунтування проекту, в тому числі розроблено три варіанти реалізації проекту та надано перелік всіх необхідних заходів по кожному з варіантів;
  • Підібрано технологічне і допоміжне обладнання, що забезпечує найбільш раціональний фінансовий план проекту;
  • Визначено фінансово-економічні показники проекту з урахуванням наявних ризиків;
  • Виконані SWOT і PESTEL аналізи проекту;
  • Розроблено детальна бізнес-модель проекту;
  • На підставі розробленої бізнес-моделі запропоновано оптимальні рішення з концепції будівництва електростанції на біомасі.

Деякі особливості проектування BIPV-систем

Стаття присвячена особливостям використання BIPV-систем. Цього разу мова піде про особливості проектування BIPV-систем - як з архітектурної точки зору, так і з позиції розрахунку інтегрованої сонячної електростанції, а також про багатофункціональність BIPV-елементів.
Дізнатися більше

Авенстон інвестує у сонячні кооперативи

Наша компанія виступила одним із інвесторів сонячного кооперативу «Сонячне місто», що будується в м. Славутич.
Дізнатися більше

Сонячна енергетика в Україні

Сонячна енергетика – одна з найперспективніших і динамічних частин галузі ВДЕ. Щорічний приріст потужностей, що вводяться в експлуатацію становить близько 40-50%.
Дізнатися більше

Промислове моделювання сонячних електростанцій

Моделювання сонячних електростанцій дозволяє вирішити кілька завдань: оптимізувати систему, щоб отримати на виході максимальну потужність, розрахувати, через який час повернуться вкладення, допоможуть порівняти реальну продуктивність з розрахованою, а при необхідності — внести відповідні корективи.
Дізнатися більше