Теплоелектростанція на біомасі

Розроблено детальний бізнес-план проекту спорудження електростанції на біомасі в Кіровоградській області. В якості сировини передбачається використання агропромислових відходів. Електрична потужність електростанції становить 3,5 МВт. В якості біомаси передбачається використання агропромислових відходів. В рамках даного проекту були надані наступні послуги:

  • Визначено умови реалізації проекту згідно з чинним законодавством України за «зеленим» тарифом, з урахуванням вимог до місцевої складової для електростанцій на біомасі;
  • Проаналізовано можливі ринки збуту електричної енергії, виробленої електростанцією на біомасі;
  • Розглянуто умови роботи виробників електрики з альтернативних джерел на Оптовому ринку електроенергії;
  • Підготовлено Техніко-економічне обґрунтування проекту, в тому числі розроблено три варіанти реалізації проекту та надано перелік всіх необхідних заходів по кожному з варіантів;
  • Підібрано технологічне і допоміжне обладнання, що забезпечує найбільш раціональний фінансовий план проекту;
  • Визначено фінансово-економічні показники проекту з урахуванням наявних ризиків;
  • Виконані SWOT і PESTEL аналізи проекту;
  • Розроблено детальна бізнес-модель проекту;
  • На підставі розробленої бізнес-моделі запропоновано оптимальні рішення з концепції будівництва електростанції на біомасі.

«Зелений» тариф як заміна валютного депозиту

Генеральний директор компанії Авенстон Дмитро Лукомський дав ґрунтовні поради щодо розвитку "сонячного" бізнесу в Україні
Дізнатися більше

Сонячні симулятори – нові можливості для PV-бізнесу

Розвиток сонячної енергетики, що останнім часом потужно стимульований падінням вартості PV-компонентів, стикається з новим викликом. Досить важко достеменно оцінити привабливість розташування бізнес-проекту з PV-енергетики та обрати перспективну бізнес-модель для нього.
Дізнатися більше

Імплементація ВДЕ: автономні та мережеві рішення

За останнє десятиріччя розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) відбувався темпами, що випереджували будь-які інші джерела енергії. Насьогодні ВДЕ досягли певного рівня зрілості та більшої фінансової привабливості, аніж традиційні технології.
Дізнатися більше

Паливні брикети

Спеціальні сполучні речовини відсутні. Деревні паливні брикети, як і інші види брикетів з біомаси, не включають в себе ніяких шкідливих добавок
Дізнатися більше