Промислові мережеві ФЕС

Сонячна енергія, яка потрапляє на поверхню нашої планети, має колосальну потужність – сонячне випромінювання протягом тижня за потужністю перевершує всі нині відомі світові запаси викопних нафти, урану і вугілля разом узяті. Мережеві on-grid (тобто підключені до загальної мережі) сонячні фотоелектричні станції (найбільш часто зустрічаються і використовуються абревіатури – ФЕС, СЕС, в англомовних джерелах – PV power plants або простіше PV plants, а також PV farms) – один з видів електростанцій, що наразі активно розвиваються. Сонячні батареї (фотоелектричні модулі) перетворюють енергію сонячного випромінювання в змінний струм, який потім надходить в загальну (централізовану) електромережу. Мережеві (тобто підключенні до загальної мережі, on-grid) сонячні (фотоелектричні) системи як об’єкт сонячної енергетики можуть використовуватися як для генерації екологічно безпечної електроенергії з метою подальшої реалізації в загальнодержавну електромережу за зеленим тарифом, так і для вироблення електроенергії для власного споживання.

Основні переваги мережевих сонячних електростанцій:

 • Використання безкоштовної, відновлюваної енергії, доступною практично в необмежених обсягах – сонячного випромінювання. Яке, крім іншого, немає необхідності доставляти до місця генерації електрики.
 • Висока надійність – сучасні сонячні батареї можуть ефективно експлуатуватися протягом 25 років. Крім того, станція не має рухомих/обертових частин, які особливо швидко зношуються і вимагають заміни.
 • Низькі витрати на експлуатацію – сучасна сонячна електростанція відрізняється високим ступенем автоматизації всіх процесів, тому вимагає мінімальної кількості обслуговуючого персоналу.
 • Технічне обслуговування сонячних станцій для підтримки працездатності станції дуже маловитратне і не вимагає проведення трудомістких дорогих операцій.
 • Можливість задіяти під будівництво сонячної електростанції не тільки вільні площі, а й ті, які використовуються малоефективно або взагалі не використовуються, наприклад, фасади і дахи будинків – це не тільки дозволяє заощадити територію, але і значно знижує капіталовкладення в будівництво СЕС.
 • Обсяги генерації електроенергії в кілька разів перевершують ті, які були витрачені для її виробництва.
 • Висока швидкість повернення інвестицій – на сьогоднішній день інвестиції в сонячну енергетику окупаються швидше, ніж в нафтогазову галузь.

Крім того, слід зупинитися і на інших перевагах мережевих сонячних електростанцій:

 • Можливість інсталяції обладнання в місцях, де централізоване енергозабезпечення відсутнє.
 • Варіативність потужності сонячних електростанцій – це дає можливість виробляти необхідну кількість електроенергії і використовувати її максимально ефективно.
 • Можливість створення повністю автономних систем енергозабезпечення при використанні систем накопичення енергії (акумуляторних батарей великої ємності).
 • Висока автоматизація всіх процесів, що дозволяє легко контролювати всі процеси, що відбуваються на станції, і оптимізувати режими генераціїю.

Типова мережева фотоелектрична система складається з наступних елементів:

 • Сонячні батареї – служать для перетворення сонячного випромінювання, що надходить на їх поверхню, в постійний струм.
 • Мережеві інвертори, їх функціональне призначення – перетворення постійного струму (DC), що надходить від сонячних батарей, в змінний струм з промислової частотою.
 • Система моніторингу та управління СЕС – призначена для контролю параметрів роботи, а також справності всіх компонентів ФЕС.
 • Лічильники – забезпечують моніторинг продуктивності СЕС, а також облік кількості електроенергії, яка реалізується в зовнішню загальну мережу за зеленим тарифом.
 • Несучі ферми (металеві опорні конструкції) – служать для монтажу сонячних панелей (батарей) на земній поверхні, фасадах будинків, дахах і т.д. Крім статичних конструкцій, можуть використовуватися рухомі поворотні сонячні трекери для встановлення сонячних батарей.
 • Провідні лінії електропередач (ЛЕП) – забезпечують з’єднання СЕС із загальною (централізованої) мережею.
 • Власні одержувачі електроенергії – використовують вироблену СЕС електроенергію прилади побутового або промислового призначення.

Сонячна електростанція може додатково комплектуватися:

 • Трекерна система стеження за Сонцем – електромеханічна система, що дозволяє за рахунок постійної підтримки оптимального стану сонячних батарей відносно Сонця максимально ефективно використовувати все сонячне випромінювання, що надходить.
 • Системи управління – дозволяють дистанційно здійснювати безперервний моніторинг за всіма параметрами станції, проводити діагностику обладнання, відображати в режимі реального часу всю необхідну інформацію, зберігати всю інформацію про стан і роботу як самої сонячної станції, так і окремих елементів.
Центролізована промислова мережева сонячна електростанція
Центролізована промислова мережева сонячна електростанція
Децентролізована промислова мережева сонячна електростанція
Децентролізована промислова мережева сонячна електростанція