Аграрноенергетичний бізнес – локомотив економіки України

Тренд здорового способу життя вже давно не є чимось новим або винятковим. У всьому світі велика увага приділяється створенню та підтримці комфортного життєвого середовища, необхідного для збільшення тривалості життя з одночасним підвищенням його якості. Проблеми екології та ефективного споживання енергоресурсів, фокус на правильне та збалансоване харчування, а також багато інших подібних питань стають все більш важливими та актуальними для всіх нас. Україна має величезний потенціал, не просто щоб слідувати за світовими тенденціями, але і стати лідером в деяких з напрямків. У нашій країні наявні великі можливості для активного розвитку сільського господарства, поновлюваних джерел енергії, розробки та впровадження інших сучасних технологій в різних галузях, зокрема у сфері інформаційних технологій.

агривольтаика

Попри загального відставання нашої економіки від країн-лідерів, в Україні з кожним роком реалізується все більша кількість сучасних інноваційних проєктів. Таким чином за останні кілька років ми стали свідками буму у сфері відновлюваної енергетики. За темпами зростання встановленої потужності та загальної кількості сонячних електростанцій наша держава посіла гідне місце серед інших країн. Але навіть на тлі цих успіхів перед нами все ще гостро стоять проблеми з заміною застарілих об’єктів традиційної енергетики, що працюють на викопних джерелах, а також екологічні проблеми (особливо для великих промислових міст). А високий рівень життя та доступ до якісного та здорового харчування для багатьох все ще залишаються недосяжними. В результаті хтось робить вибір на користь трудової або перманентної імміграції, а хтось залишається та намагається переламати ситуацію в країні на краще.

Одним з доступних нам шляхів є планомірний інноваційний розвиток, в тому числі завдяки проєктам, що дозволяють об’єднувати високотехнологічний агробізнес, сучасні ефективні технології споживання енергії та чисту зелену генерацію з максимально широким використанням відновлюваних джерел енергії. Прикладів таких проєктів вже достатньо багато по всьому світу. Деякі з них знаходять своє застосування і в Україні.

агробизнес и проекты солнечной электростанции

Спираючись на досвід нашої компанії в сонячній енергетиці, ми не змогли залишити без уваги такий гібридний напрямок як аргівольтаїка. Фахівці АВЕНСТОН оцінили, що завдяки симбіозу технологій сонячні станції можуть займати ті ж землі, на яких вирощують сільськогосподарську продукцію. Завдяки цьому досягається збільшення сумарного товарного виробництва, як у вигляді аграрної продукції, так і у вигляді чистої відновлюваної енергії, яку можна використовувати зокрема для потреб сільського господарства. Розвиток технологій агрівольтаїки, тобто всього комплексу засобів розподіленої сонячної генерації, об’єднаної у міні-системи з додатковим обладнанням для акумулювання надлишку енергії вдень і вночі — високоефективна схема оптимізації роботи енергосистеми нашої країни в умовах неминучого зростання частки змінної генерації за допомогою ВДЕ.

Група компаній АВЕНСТОН у другій половині 2019 року прийняла важливе рішення про стратегічний рух в напрямку проєктів, що максимально об’єднують сучасні передові технології, та кінцевою метою впровадження яких є створення комфортного життєвого середовища. Для вивчення та опанування нових технологій ми плануємо відібрати та підтримати кілька стартапів у відповідних напрямках. Якщо ви маєте ідеї, доступ до технологій, мислите в тому ж напрямку, що і ми — запрошуємо до діалогу та пошуку взаємовигідних форм співпраці.