Соціальна відповідальність

Наша корпоративна соціальна відповідальність полягає у тому, щоб керувати власним бізнесом і робити позитивний вплив на суспільство та навколишнє середовище, максимально збільшуючи вартість для своїх акціонерів та зацікавлених сторін. Це концепція, за допомогою якої організації розглядають інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив своєї діяльності на клієнтів, працівників, акціонерів, спільнот та навколишнього середовища у всіх аспектах їх діяльності. Як член сучасної глобальної спільноти, Авенстон прагне адаптуватися до зростаючих потреб суспільства та сприяти її сталого розвитку. Ми постійно переглядаємо та вдосконалюємо наші зусилля, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище, вести відповідальну ділову практику та дотримуватися найвищих етичних стандартів у всьому, що ми робимо.

В основі наших зобов’язань щодо корпоративної відповідальності належать наші зацікавлені сторони – люди, які впливають на нашу ділову діяльність. До них відносяться регулятори, інвестори, ділові партнери, працівники та громади, де ми працюємо та живемо. Компанія Авенстон прагне продемонструвати позитивний вплив, який надають відновлювані джерела енергії та системи енергоефективності для суспільства, навколишнього середовища та клімату.