Техніко-економічні обґрунтування від Авенстон

Техніко-економічні обґрунтування сонячних електростанцій

Важливим етапом інвестиційних проектів у сфері сонячної енергетики є підготовка Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту з будівництва сонячної електростанції. Даний документ найчастіше необхідний в разі залучення акціонерного або позикового капіталу. Авенстон може підготувати техніко-економічне обґрунтування для вашої сонячної електростанції. Цей документ розробляється з урахуванням завдань інвестора і враховує специфіку конкретного проекту. Типовий склад Техніко-економічного обґрунтування для сонячних електростанцій (а також інших об’єктів ВДЕ) може включати в себе наступні розділи:

 • Аналіз ринку відновлюваної енергетики України, політичної та економічної ситуації в країні;
 • Вихідні дані по проекту і результати інженерних вишукувань (геологія, геодезія, тощо);
 • Обгрунтування варіантів розміщення об’єкта;
 • Обгрунтування мінімальної та максимальної потужності об’єкта;
 • Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення;
 • Основне технологічне обладнання (опції);
 • Трансформатори й розподільні пристрої (КТП, КРПЗ, РУ, ВРУ);
 • Схема генплану та транспорту (варіанти);
 • Результати порівняння різних комплектів обладнання (сонячні батареї, інвертори, трасформатори, тощо);
 • Аналіз можливих точок і технічних умов для підключення об’єкту в розподільні мережі 0,4/10/35 кВ;
 • Основні рішення з інженерного забезпечення об’єкта будівництва;
 • Обгрунтування чисельності персоналу на етапах будівництва та експлуатації;
 • Основні положення з організації будівництва (ПОБ);
 • Розрахунок категорії складності об’єкту;
 • Техніко-економічні показники об’єкта, основні фінансові коефіцієнти;
 • Обгрунтування ефективності інвестицій;
 • Технічне завдання на проектування;
 • Зведений розрахунок капітальних (CAPEX) і експлуатаційних витрат (OPEX) на будівництво;
 • Додатки: таблиці, звіти про моделювання та інше.

Існує кілька популярних різновидів ТЕО для сонячних електростанцій: (1) більш технічне техніко-економічне обґрунтування, яке готується при розробці трьохстадійної проектної документації на етапі проектування; (2) комерційне техніко-економічне обґрунтування проекту, яке за своїм змістом ближче до класичного бізнес-плану; (3) інші специфічні ТЕО для оцінки окремих етапів проекту як, наприклад, техніко-економічне обґрунтування видачі потужності в конкретній точці підключення сонячної електростанції до мереж. Звертайтеся в нашу компанію за консультацією, і ви отримаєте професійну допомогу з усіх питань, пов’язаних з техніко-економічною оцінкою вашого проекту.

Крім детального ТЕО в нашій компанії ви можете замовити також розробку більш спрощеного Техніко-економічного розрахунку (ТЕР). Даний документ не містить деяких розділів, обов’язкових для ТЕО, але дозволяє більш оперативно оцінити основні технічні та фінансові показники проекту будівництва сонячної електростанції. Таким чином, на підставі результатів Техніко-економічного розрахунку можна отримати уявлення про основні параметри майбутнього об’єкта (потужність, площа, перелік основного обладнання, терміни реалізації), а також оцінити інвестиційні показники (CAPEX, OPEX, IRR, період окупності, ROI та інші). Вибір між ТЕР і ТЕО залежить від необхідної інвестору глибини аналізу, ступеня деталізації і точності розрахунку основних показників проекту.