Оформление зеленого тарифа

Оформлення «зеленого» тарифу

В Україні з 2009 року існували наступні механізми стимулювання виробництва відновлюваної електроенергії: 

  • «зелений» тариф; 
  • пільги в оподаткуванні; 
  • пільговий режим приєднання до електричної мережі. 

Розглянемо основні положення, які відносилися до найбільш дієвого стимулу, а саме – «зеленого» тарифу.  

«Зелений» тариф – це спеціальний тариф, по якому держава закуповує електроенергію у юридичних та фізичних осіб, згенеровану сонячними електростанціями. Для юридичних осіб «зелений» тариф почав діяти з 1 квітня 2009 року. В перші 10 років обмежень щодо встановленої потужності не існувало, але після розробки системи державної підтримки по системі аукціонів, максимальна потужність сонячних електростанцій для юридичних осіб була обмежена на рівні 1 МВт. Можливість генерувати сонячну енергію для фізичних осіб виникла у 2014 році, коли було внесено зміни до Закону України «Про електроенергетику» та «Про ринок електричної енергії» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії. Максимальна потужність приватної електростанції не повинна перевищувати 30 кВт. 

«Зелений» тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах). «Зелений» тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу). «Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії. 

«Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання. «Зелений» тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання для приватних домогосподарств. 

Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації. 

Для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. 

Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування у євро «зеленого» тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату. 

«Зелений» тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання. 

До «зеленого» тарифу на «сонячну» електричну енергію може встановлювитися надбавка за дотримання на відповідних об’єктах визначеного рівня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк його дії. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств. 

Держава гарантує, що для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об’єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб’єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання. 

Будівництво сонячних електростанцій вимагає правильного організаційно-правового та технічного підходу. Компанія Авенстон надає комплексний юридичний супровід на всіх стадіях реалізації проектів будівництва промислових та комерційних СЕС. При необхідності, ми надаємо повний юридичний супровід, включаючи отримання всіх необхідних дозволів, необхідних для введення сонячної електростанції експлуатацію, оформлення “зеленого” тарифу для домашніх і промислових сонячних електростанцій.

Оформлення «зеленого» тарифу (Україна) – це один з можливих сценаріїв для власників сонячних електростанцій. Крім того, законом передбачено отримання тарифів на продаж електроенергії через систему аукціонів або режим роботи на власне споживання. Установка сонячних панелей з оформленням «зеленого» тарифу – це відмінна опція для приватних домогосподарств, а також для проектів зі встановленою потужністю до 1 МВт. Сюди ж можна віднести оформлення «зеленого» тарифу для підприємства, середнього і великого бізнесу. Один з найбільш затребуваних напрямків роботи Авенстон (крім основної діяльності з проектування та будівництва сонячних електростанцій) – це оформлення «зеленого» тарифу. Дана послуга користується попитом у різних інвесторів в сонячні електростанції, але вона поступово витісняється можливістю роботи на власне споживання або на вільному ринку електроенергії.

Група компаній Авенстон має великий досвід, пов’язаний з впровадженням проектів, які передбачають отримання прибутку від продажу електричної енергії за зеленим тарифом. На користь вибору нашої компанії говорить той факт, що більшість інвестиційних проектів, в яких ми виступали генеральним підрядником, успішно завершувалися підключенням комерційних сонячних електростанцій до мереж за зеленим тарифом. Ми супроводжуємо всі проекти своїх клієнтів з самого початку і до моменту підписання договорів купівлі-продажу електроенергії (PPA) і отримання перших платежів. Співпрацюючи з Авенстон, ви можете бути впевнені, що ваш інвестиційний проект пройде всі етапи життєвого циклу максимально швидко і з найменшими витратами, а оформлення зеленого тарифу не займе багато часу.

У компанії Авенстон ви зможете отримати необхідну професійну допомогу з усіх питань, що стосуються отримання зеленого тарифу як для потужних комерційних сонячних електростанцій, що виробляють електроенергію в промислових масштабах, так і для більш дрібних мережевих домашніх сонячних електростанцій невеликої потужності, які виробляють електроенергію для продажу надлишків державі. Звертайтеся в нашу компанію, і фахівці Авенстон проведуть вичерпні консультації з усіх питань, пов’язаних із зеленим тарифом в Україні та його особливостям для проектів сонячної енергетики.